1. Polska 30 lotów
2. Wielka Brytania 6 lotów
3. Włochy 6 lotów
4. Węgry 4 loty
5. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 loty
6. Cypr 2 loty
7. Czechy 2 loty
8. Egipt 2 loty
9. Finlandia 2 loty
10. Hiszpania 2 loty
11. Irlandia 2 loty
12. Islandia 2 loty
13. Izrael 2 loty
14. Malta 2 loty
15. Tunezja 2 loty
16. Ukraina 2 loty