1. Polska 37 lotów
2. Wielka Brytania 9 lotów
3. Włochy 8 lotów
4. Hiszpania 4 loty
5. Węgry 4 loty
6. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 loty
7. Cypr 2 loty
8. Czechy 2 loty
9. Egipt 2 loty
10. Finlandia 2 loty
11. Irlandia 2 loty
12. Islandia 2 loty
13. Izrael 2 loty
14. Malta 2 loty
15. Tunezja 2 loty
16. Ukraina 2 loty